Třídy

image
image
image

Provoz: 7:00 - 16:15

Iva Burianová, Věra Čapková

pro komunikaci můžete využít mail: mssnehurka@centrum.cz

Provoz: 6:15 - 15:30

Jiřina Cihlářová, Tereza Plavcová


pro komunikaci můžete využít email
snehurkarybicky@seznam.cz

Provoz: 8:00 - 14:30

Mgr. Hana Fialová, Soňa Plavcová, Lucie Dvořáková

V logopedické třídě Sluníček se vzdělává 14 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení SPC.
Vzdělávání v logopedické třídě je obohaceno o každodenní individuální i skupinovou logopedickou intervenci, kterou provádí speciální pedagog.

pro komunikaci můžete využít mail: snehurkalogo@seznam.cz

Zastupujícím statutárním zástupcem za ředitelku Mgr. Hanu Nespěšnou je Soňa Plavcová

PROJEKTY

Naše škola je zapojena v projektu města Brna - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně a také v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, více informací na: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/
Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

image
image
image
image

Kulturní akce 2. pol. 2023/ 2024
Soutěž ve hře ,,Dobble"- termín bude upřesněn
6.3. 10:30 Kouzelník Jiří Krejčí
13.3. dopoledne LEGO projekt
21.3. 9:30 navštíví naši školku včelař
25.3. dopoledne navštíví předškoláci 1. třídu ZŠ Čejkovická
4.4. 9:30 hudební skupina dudáků ,,Truhlíci''
17. 4. dopoledne dopoledne proběhne fotografování tříd
25. 4. odpoledne ,,Pálení čarodejnic'' na školní zahradě, zároveň se rozloučíme se školáky- besídka
23. 5. odpoledne ,,Olympiáda mateřských škol'' ve spolupráci s ZŠ Mutěnická (předcházet budou školní kola, ze kterých se hlavní soutěže zúčastní jejich vítězové)
30. 5. celodenní výlet na ,,Biofarmu Dora''
10.- 14. 6. Škola v přírodě ,,Jalový dvůr''
19. 6. navštíví předškoláci lesní středisko ,,Jezírko''- s programem ,,Mravenci''