Třídy

image
image
image

Provoz: 7:00 - 16:15

Iva Burianová, Věra Čapková

pro komunikaci můžete využít mail: mssnehurka@centrum.cz

Provoz: 6:15 - 15:30

Jiřina Cihlářová, Tereza Plavcová


pro komunikaci můžete využít email
snehurkarybicky@seznam.cz

Provoz: 8:00 - 14:30

Mgr. Hana Fialová, Soňa Plavcová, Lucie Dvořáková

V logopedické třídě Sluníček se vzdělává 14 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení SPC.
Vzdělávání v logopedické třídě je obohaceno o každodenní individuální i skupinovou logopedickou intervenci, kterou provádí speciální pedagog.

pro komunikaci můžete využít mail: snehurkalogo@seznam.cz

Zastupujícím statutárním zástupcem za ředitelku Mgr. Hanu Nespěšnou je Soňa Plavcová

PROJEKTY

Naše škola je zapojena v projektu města Brna - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně a také v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, více informací na: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/
Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

image
image
image
image

Kulturní akce 1. pol. 2023/ 2024
13. 9. 15:30 Zahradní slavnost
4. 10. 9:30 Rockové vystoupení
12. 10. Vánoční focení
15. 11. 10:45 přijede divadélko Kejkle s pohádkou ,,Smolíček a Jezinky"
20. 11. Přiletí do školky kosmunaut z Hvězdárny a planetária Brno
30. 11. od 15:00 Adventní dílničky s rodiči
7. 12. 10:45 Mikulášská nadílka s programem divadla Koráb
20. 12. dopoledne Ježíškova nadílka ve třídách
18. 1. mobilní planetárium Morava