Třídy

image
image
image

Provoz: 7:00 - 16:15

Iva Burianová, Věra Čapková

pro komunikaci můžete využít mail: mssnehurka@centrum.cz

Provoz: 6:15 - 15:30

Jiřina Cihlářová, Tereza Plavcová


pro komunikaci můžete využít email
snehurkarybicky@seznam.cz

Provoz: 8:00 - 14:30

Mgr. Hana Fialová, Soňa Plavcová, Lucie Dvořáková

V logopedické třídě Sluníček se vzdělává 14 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení SPC.
Vzdělávání v logopedické třídě je obohaceno o každodenní individuální i skupinovou logopedickou intervenci, kterou provádí speciální pedagog.

pro komunikaci můžete využít mail: snehurkalogo@seznam.cz

Zastupujícím statutárním zástupcem za ředitelku Mgr. Hanu Nespěšnou je Soňa Plavcová

PROJEKTY

Naše škola je zapojena v projektu města Brna - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně a také v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, více informací na: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

image
image
image

Kulturní akce 1. pol. 2022/23

Ve středu 5. 10. v 9.30 h
„Pohádky z půdy“ v podání divadélka Paravánek v mateřské škole.


Ve středu 12. 10. od 8:30

proběhne focení dětí.

Ve středu 2.11. v 10.45 h  
„Halloweenské dopoledne“ ve spolupráci divadla Kejkle a Petry Klímové  
(představení, soutěže, vše v kostýmech) v mateřské škole.

 
Ve čtvrtek 24.11.  od 15 h

,,Vánoční dílničky" sejdeme se společně s rodiči ve školce a vyrobíme si pár výrobků s vánoční tématikou.
       

 V pondělí 5.12. dopoledne  
„Mikulášská nadílka“  

 
Ve středu 21.12. dopoledne
proběhne v jednotlivých třídách               ,,Ježíškova nadílka" s dárečky, vánočními zvyky a slavnostní tabulí. Prosíme maminky, aby přinesly na tuto oslavu pár kousků cukroví.

 
V pátek 27. ledna 2023 dopoledne
přijede ,,mobilní planetárium Morava" s vesmírnou pohádkou, kterou vybereme na místě.


Ve čtvrtek 11. 5. v 10:45
proběhne v jednotlivých třídách ,,Dopravní hrátky" s divadlem Kejkle