Třídy

image
image
image

Provoz: 7:00 - 16:15

Iva Burianová, Věra Čapková

pro komunikaci můžete využít mail: mssnehurka@centrum.cz

Provoz: 6:15 - 15:30

Jiřina Cihlářová, Tereza Plavcová


pro komunikaci můžete využít email
snehurkarybicky@seznam.cz

Provoz: 8:00 - 14:30

Mgr. Hana Fialová, Soňa Plavcová, Lucie Dvořáková

V logopedické třídě Sluníček se vzdělává 14 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení SPC.
Vzdělávání v logopedické třídě je obohaceno o každodenní individuální i skupinovou logopedickou intervenci, kterou provádí speciální pedagog.

pro komunikaci můžete využít mail: snehurkalogo@seznam.cz

Zastupujícím statutárním zástupcem za ředitelku Mgr. Hanu Nespěšnou je Soňa Plavcová

PROJEKTY

Naše škola je zapojena v projektu města Brna - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně a také v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, více informací na: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/
Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

image
image
image
image

Kulturní akce 2. pol. 2022/23

Ve středu 8.2. 9:40
Návštěva předškoláků v ZŠ Čejkovická

Ve čtvrtek 9.3. v 9:30 
přijede do školky divadlo Sandry Riedlové s pohádkou ,,O zajíčkovi"

Ve čtvrtek 23.3.
navštíví školku příslušníci Dobrovolného vinohradského hasičského sboru 

Ve středu 26. 4. odpoledne

Pálení čarodejnic společně s rodiči na školní zahradě

Ve čtvrtek 25.5. odpoledne
proběhne ve spolupráci ZŠ Mutěnická ,,Olympiáda mateřských škol"

Ve čtvrtek 11. 5. v 10:45
proběhne v jednotlivých třídách ,,Dopravní hrátky" s divadlem Kejkle


V pátek 26. 5. v 9:00
Lamacentrum pro předškoláky.
Program ,, Na větvi" 


Ve středu 31. 5. 8:00- 15:00
Školní výlet na zámek Lysice- oslava dne dětí


V úterý 6. 6.
Focecí tříd, skupin a jednotlivců na školní zahradě

Ve čtvrtek 15. 6. 15:30
Tradiční besídka a pasování školáků
v aule ZŠ Čejkovická.
Dopoledne proběhne zkouška.