Výdej obědů do čistých jídlonosičů první den nemoci: 
11:20 - 11:35
u bočního vchodu na rampě.

STRAVNÉ

Cena
Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
(např., dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2018, celý školní rok již spadá do kategorie 7 - 10 let)
Děti 3 - 6 let: 44,- Kč / den          
děti 7 - 10 let: 48,- Kč / den        
Číslo účtu: 52834621/0100
Trvalý příkaz nastavte prosím na 10. den v měsíci

Odhlašování a přihlašování obědů
Odhlásit nebo přihlásit stravu lze den předem nejpozději do 13 hodin a to na www.STRAVA.cz.
Výběr jídelny: 2367
Uživatel: příjmení.jméno (strávníka bez diakritiky)
O víkendu odhlašovat nelze. Strávník má nárok vyzvednout si oběd  pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ. Na další dny jsou rodiče povinni stravu odhlásit. Není-li dítě na další dny odhlášeno, stravné je účtováno i za tyto dny.

Bližší informace k platbám a variabilní symbol je přidělen individuálně každému strávníkovi 1. den v MŠ. 

Telefon: 544 210 884